Kryoterapie

  • Kryoterapie je léčba hlubokým chladem, při níž se tělo pacienta vystavuje extrémně nízkým teplotám. Dohodnutou hranicí rozdělení terapie chladem na hypotermii a kryoterapii je používání teplot vyšších nebo nižších než -100°C. V případě teploty vyšší než -100°C hovoříme o léčbě chladem hypotermií a naopak teplotě nižší než -100°C hovoříme o stimulační kryoterapii nebo rovnou kryostimulaci.
  •  Léčba spočívá, mimo jiné, ve značném periferním překrvení těla. Překrvení, dosahující čtyřnásobných hodnot oproti stavu před započetím kryoterapie, trvá několik hodin a dochází při něm k výraznému zlepšení metabolismu tkání. Rychlejší vyplavování škodlivých produktů metabolismu především z myoskeletálního systému má za následek urychlení hojení zranění a odstraňování pozůstatků zánětů.
  • Odstraňuje bolest. Po každé kůře (minimálně 10 aplikací) se dostavuje fáze, v níž se výrazně snižuje vnímání bolestivosti. Tento stav je vyvolán přímým působením chladu na receptory, zpomaluje se vedení nervových vláken a vyplavuje se více endorfinů. Kryoterapie tu tedy navozuje stav, kdy lze zvýšit intenzitu a efektivitu rehabilitace aniž by pacient pociťoval bolest.
  • Kryoterapie vede ke snížení svalového tonusu. Důsledkem zpomalení práce nervů, příslušného ovlivnění gama motoneuronů, reaktivity Golgiho aparátu a mnoha dalších vlivů je rychlejší relaxace a rehabilitace svalového aparátu.
  • Zvyšováním počtu T lymfocytů zlepšuje kryoterapie výkonnost imunitního systému.
  • Kryoterapie příznivě ovlivňuje i psychiku. Nejen na fyzické, ale i na psychické zdraví má léčba pozitivní vliv. Výrazně totiž klesá hladina úzkosti a dráždivosti, zlepšují se rozhodovací procesy, pohybová a vizuální koordinace, lepší je i přesnost práce a emocionální kontrola, orientace v prostoru i přesnost myšlení.