E-mail

info[at]cryolab.cz

Cryolab, a.s.

Anta­la Staš­ka 1670/80, 140 00 Pra­ha 4 - Krč
IČ: 242 31 649
DIČ: CZ 242 31 649
Zap­s­aná v obchod­ním rejs­tříku vedená Měst­ským sou­dem v Pra­ze, oddíl B, vlož­ka 18618

Ban­kov­ní spo­jení

Sber­bank

42 0047 4938 / 6800
CZ05 6800 0000 0042 0047 4938 

FIO Banka

20 0032 2033 / 2010
CZ77 2010 0000 0020 0032 2033