Nájem
Prodej
  • dodání přístroje Cryogen 3

  • instalaci přístroje přímo u terapeuta nebo v provozovně

  • odborné a technické zaškolení obsluhujícího personálu

  • zajištění zásobování kapalným médiem NITRO

  • kalibrační servis 1x měsíčně

  • dodávky náhradních dílů

  • záruční lhůta

nepře­tržitá

24 měsíců